Masarikova 25, 21000 Novi Sad, Srbija/Serbia   |   e-mail: planinarivojvodine@gmail.com   |   ph/fax:++381216572063

ORGANI SAVEZA

Ovde možete pronaći sve ORGANE, IZVESTAJE I ZAPISNIKE SAVEZA.

Da biste pogledali, kliknite na željeni link


IZVEŠTAJI
S A V E Z A

GODIŠNJI IZVEŠTAJI SAVEZA

FOTO GALERIJA

Upravni odbor
Skupština