Masarikova 25, 21000 Novi Sad, Srbija/Serbia   |   e-mail: planinarivojvodine@gmail.com   |   ph/fax:++381216572063  image

K O N T A K T

image

A D R E S A:
PLANINARSKI SAVEZ VOJVODINE
Masarikova 25
21000 Novi Sad
Srbija
tel/fax:++381216572063
planinarivojvodine@gmail.com

Za više podataka kliknite na željeni link. 


image