Masarikova 25, 21000 Novi Sad, Srbija/Serbia   |   e-mail: planinarivojvodine@gmail.com   |   ph/fax:++381216572063

PLANINARSKI MARATON
NA FRUŠKOJ GORI

je najznačajnija masovna planinarska manifestacija u Vojvodini. Održava se zadnjeg vikenda aprila meseca u organizaciji Organizacionog odbora Maratona koga čine planinarska društva iz podnožja Fruške gore. Neprekidno se održava od 1978. god. Najmasovnije ucesce je bilo na XXXVI maratonu 2013. god. kada je bilo 18727 učesnika. Staza maratona obuhvata značajna kulturno-istorijska mesta na Fruškoj gori i poznata izletišta. Staze su obeležene posebnom markacijom koju čine beli krug sa crvenim srcem u sredini. Duž staze su postavljene kontrolne tačke (KT) na kojima dežuraju kontrolori i gde su postavljeni perforatori. Svaki učesnik na startu, koji je na Popovici, mora popuniti prijavu za učešće i tada dobija kontrolnu knjižicu u kojoj mora perforatorom overiti prolaz kroz KT.STAZE MARATONA

KARTA MARATONA