Masarikova 25, 21000 Novi Sad, Srbija/Serbia   |   e-mail: planinarivojvodine@gmail.com   |   ph/fax:++381216572063

BUKOVAČKI MARATON
NA FRUŠKOJ GORI

BROJ UČESNIKA PO GODINAMA
MaratonDatumStartovalo
1.2003.142
2.11.9.2004.422
3.10.9.2005.459
4.9.9.2006. 520
5.8.09.2007.439
6.13.09.2008.181
7.12.09.2009.803
8.11.09.2010.383
9.10.09.2011.966
10.8.09.2012.1343
11.14.09.2013.1040
12.13.09.2014.782
13.12.09.2015.667
14.10.09.2016.1326
15.9.09.2017.772
 UKUPNO10245

image image