Masarikova 25, 21000 Novi Sad, Srbija/Serbia   |   e-mail: planinarivojvodine@gmail.com   |   ph/fax:++381216572063

BUKOVAČKI MARATON
NA FRUŠKOJ GORI

BROJ UČESNIKA PO GODINAMA
MaratonDatumStartovalo
1.2003.142
2.11.9.2004.422
3.10.9.2005.459
4.9.9.2006. 520
5.8.09.2007.439
6.13.09.2008.181
7.12.09.2009.803
8.11.09.2010.383
9.10.09.2011.966
10.8.09.2012.1343
11.14.09.2013.1040
12.13.09.2014.782
13.12.09.2015.667
14.10.09.2016.1326
15.9.09.2017.772
16.8.09.2017.550
 UKUPNO10795

image image