Masarikova 25, 21000 Novi Sad, Srbija/Serbia   |   e-mail: planinarivojvodine@gmail.com   |   ph/fax:++381216572063

STATISTIKA NAJAKTIVNIJIH U VOJVODINI

Da biste ih pogledali, kliknite na željeni link

GODINA

I MESTO

II MESTO

III MESTO

1997.

image

image

image

1998.

image

image

image

1999.

image

image

image

2000.

image

image

image

2001.

image

image

image

2002.

image

image

image

2003.

image

image

image

2004.

image

image

image

2005.

image

image

image

2006.

image

image

image

2007.

image

image

image

2008.

image

image

image

2009.

image

image

image

2010.

image

image

image

2011.

image

image

image

2012.

image

image

image

2013.

image

image

image

2014.

image

image

image

2015.

image

image

image

2016.

image

image

image

2017.

image

image

image