Масарикова 25, 21000 Нови Сад, Србија/Serbia   |   мејл: planinarivojvodine@gmail.com   |   тел:++381216572063

© 2000. Poprzen
& 2002.Miki

ГОДИШЊЕ НАГРАДЕ
НАЈУСПЕШНИЈИ ДРУШТВО/КЛУБ У ВОЈВОДИНИ

ГОД.

1. МЕСТО

2. МЕСТО

3. МЕСТО

1997.

ПСД Железничар
Нови Сад

ПД Нафташ
Нови Сад

ПСД Поштар
Нови Сад

1998.

ПСД Железничар
Нови Сад

ПСД Железничар
Вршац

ЖПСД Зрењанин
Зрењанин

1999.

ПСД Железничар
Вршац

ЖПСД Зрењанин
Зрењанин

ПСД Железничар
Нови Сад

2000.

ПСД Железничар
Нови Сад

ПСД Железничар
Вршац

ПСД Поштар
Нови Сад

2001.

ПСД Зорка
Суботица

ПСД Железничар
Нови Сад

ПД ГСП
Нови Сад

2002.

ЖПК Спартак
Суботица

ЖПСД Зрењанин
Зрењанин

ПСД Поштар
Нови Сад

2003.

ЖПК Спартак
Суботица

ПСД Железничар
Вршац

ПСД Поштар
Нови Сад

2004.

ПД ГСП
Нови Сад

ЖПК Спартак
Суботица

ПСД Поштар
Нови Сад

2005.

ЖПК Спартак
Суботица

ПД ГСП
Нови Сад

ПД Нафташ
Нови Сад

2006.

ПСД Поштар
Нови Сад

ПД Нафташ
Нови Сад

PSD Зрењанин
Зрењанин

2007.

ЖПК Спартак
Суботица

ПСД Железничар
Нови Сад

ПСД Поштар
Нови Сад

2008.

ПД Нафташ
Нови Сад

ЖПСД Јеленак
Панчево

ЖПК Спартак
Суботица

2009.

ПД Нафташ
Нови Сад

ЖПК Спартак
Суботица

ЖПСД Јеленак
Панчево

2010.

ПД Нафташ
Нови Сад

ЖПК Спартак
Суботица

ПСД Железничар
Нови Сад

2011.

ЖПК Спартак
Суботица

ПСД Железничар
Вршац

ПД Нафташ
Нови Сад

2012.

ЖПК Спартак
Суботица

СУПСД Поштар
Нови Сад

ПАК Целтис
Сомбор

2013.

ЖПК Спартак
Суботица

ПСК Железничар
Вршац

СУПСД Поштар
Нови Сад

2014.

ЖПК Спартак
Суботица

ПСК Железничар
Вршац

ПСД Вршачка кула
Вршац

2015.

ПСД Железничар
Нови Сад

ЖПК Спартак
Суботица

ПСК Железничар
Вршац

2016.

ЖПК Спартак
Суботица

ПСД Железничар
Нови Сад

ПСК Железничар
Вршац

2017.

ПСД Железничар
Нови Сад

ЖПК Спартак
Суботица

КП Зрењанин
Зрењанин

2018.

ПСК Спартак
Суботица

ПСД Железничар
Нови Сад

ПК Борковац
Рума

2019.

ПСК Спартак
Суботица

ПСД Железничар
Нови Сад

ПД Кинђа
Кикинда

2020.

ПСК Спартак
Суботица

ПД Кинђа
Кикинда

ПСД Железничар
Нови Сад

2021.

ПСД Железничар
Нови Сада

ПСК Спартак
Суботица

ПД Кинђа
Кикинда

2022.

ПСК Спартак
Суботица

ПСД Железничар
Нови Сад

КП Зрењанин
Зрењанин

2023.

ПСК Спартак
Суботица

ПД Alma Mons adv.
Нови Сад

ПК Борковац
Рума