Masarikova 25, 21000 Novi Sad, Srbija/Serbia   |   e-mail: planinarivojvodine@gmail.com   |   ph/fax:++381216572063

ZA MEDIJSKO PRAĆENJE

GODINA

IME I PREZIME

GRAD, MEDIJI

2002.

Aida Skakić

Gradjanski list, Novi Sad

2003.

Smiljan Njagul
Aida Skakic

TV Subotica
Gradjanski list, Novi Sad

2004.

Ranko Pivljanin

Blic, Beograd

2005.

Petar Antonijević

TV Novi Sad

2006.

Ivana Vujanov

Dnevnik, Novi Sad

2007.

Vladimir Vasić

Sportski zurnal, Beograd

2008.

Ivan Ilic

RTV Vojvodine, N. Sad

2009.

Srdjan Olman

Subotica

2011.

Vuko Marminovic

Novi Sad

2012.

Srdjan Olman

Subotica

2013.

Djordje Pastornački

Radio Novi Sad

2014.

Ivan Babić

Vršac

2015.

Somborske novine

Sombor

2016.

Jovan Jarić

Kikinda

2018.

Milena Madžgalj

RTV Vojvodine, N. Sad