Masarikova 25, 21000 Novi Sad, Srbija/Serbia   |   e-mail: planinarivojvodine@gmail.com   |   ph/fax:++381216572063

ZA NAJBOLJI DRUŠTVENI RAD U SVOM DRUŠTVU/KLUBU

GODINA

IME I PREZIME

DRUŠTVO/KLUB

2002.

Milan Djurica

PSD Everest 98, Pančevo

2003.

Ljubomir Popov

PSD Zrenjanin, Zrenjanin

2004.

Cvetin Ristanović

PSD Poštar, Novi Sad

2005.

Valter Gačuf

PSD Vršačka kula, Vršac

2006.

Rade Radovanović

POK Kompas, Vršac

2007.

Milorad Vlahović

PSD Dr L. Markovic, Irig

2008.

Zoran Marković

PD Naftaš, Novi Sad

2009.

Zoran Vukmanov

ŽPK Spartak, Subotica

2010.

Rade Radičević

PSD Železničar, Vršac

2011.

Branislav Vjerg

PD Vilina vodica, Bukovac

2012.

Stojanka Vukov

SU PSD Poštar, Novi Sad

2013.

Milan Glumac

PD Jelenak, Pančevo

2014.

Olivera Makitan

PD Kindja, Kikinda

2015.

Željka Bobić

PK Sirig, Sirig

2016.

Goran Zubić

PSD Železničar, N. Sad

2017.

Stevan Gašparovski

PD Ravničar, B. Palanka

2018.

Slavko Šmit

PD Celtis, Sombor