Masarikova 25, 21000 Novi Sad, Srbija/Serbia   |   e-mail: planinarivojvodine@gmail.com   |   ph/fax:++381216572063

KUP VOJVODINE U PLANINARSKOJ ORIJENTACIJI

GOD.

1. MESTO

2. MESTO

3. MESTO

2005.

POK Kompas,
Vršac

PSD Železničar
Vršac

ŽPK Spartak,
Subotica

2006.

POK Kompas,
Vršac

ŽPK Spartak,
Subotica

PSD Železničar
Indjija

2007.

POK Kompas,
Vršac

ŽPK Spartak,
Subotica

PSD Zmajevac,
Vrdnik

2008.

POK Kompas,
Vršac

ŽPK Spartak,
Subotica

PSD Zmajevac,
Vrdnik

2009.

PD Kindja,
Kikinda

POK Kompas,
Vršac

ŽPK Spartak,
Subotica

2011.

PD Kindja,
Kikinda

ŽPK Spartak,
Subotica

POK Kompas,
Vršac

2012.

PD Kindja,
Kikinda

POK Kompas,
Vršac

ŽPK Spartak,
Subotica

2013.

PD Kindja,
Kikinda

POK Kompas,
Vršac

ŽPK Spartak,
Subotica

2014.

PD Kindja,
Kikinda

POK Kompas,
Vršac

ŽPK Spartak,
Subotica

2015.

PD Kindja,
Kikinda

PK Gora,
Vrbas

POK Kompas,
Vršac

2016.

PD Kindja,
Kikinda

PK Gora,
Vrbas

POK Kompas,
Vršac

2017.

PD Kindja,
Kikinda

POK Kompas,
Vršac

PSD Železničar
Novi Sad

2018.

POK Kompas,
Vršac

PD Kindja,
Kikinda

PSD Železničar
Novi Sad