Masarikova 25, 21000 Novi Sad, Srbija/Serbia   |   e-mail: planinarivojvodine@gmail.com   |   ph/fax:++381216572063

SPORTSKO PENJANJE - MUŠKARCI

GOD.

1. MESTO

2. MESTO

3. MESTO

2007.

Nikola Tolicki
SPK Pentrax, Kikinda

Katarina Manovski
SPK Pentrax, Kikinda

Antonina Brdarić
SPK Pentrax, Kikinda

2008.

Katarina Manovski
SPK Pentrax, Kikinda

Nikola Tolicki
SPK Pentrax, Kikinda

Aleksandar Vlaškalić
SPK Pentrax, Kikinda

2009.

Katarina Manovski
SPK Pentrax, Kikinda

Ilija Tomić
ŽPK Spartak, Subotica

Sanjin Mehić
ŽPK Spartak, Subotica

2010.

1/2 - Alen Mehić
ŽPK Spartak, Subotica

1/2 - Ilija Tomić
ŽPK Spartak, Subotica

Darko Janković,
Damjan Petrekanović,
Mirko Kujundžić,
ŽPK Spartak, Subotica

2011.

Ilija Tomić
ŽPK Spartak, Subotica

Alen Mehić
ŽPK Spartak, Subotica

Oleg Petrekanović
ŽPK Spartak, Subotica

2012.

Ilija Tomić
ŽPK Spartak, Subotica

Oleg Petrekanović
ŽPK Spartak, Subotica

Atila Šili
ŽPK Spartak, Subotica

2013.

Nora Bognar
ŽPK Spartak, Subotica

Oleg Petrekanović
ŽPK Spartak, Subotica

Sara Pirnat
ŽPK Spartak, Subotica

2014.

Oleg Petrekanović
ŽPK Spartak, Subotica

Nora Bognar
ŽPK Spartak, Subotica

Nebojša Obradović
ŽPK Spartak, Subotica

2015.

Nora Bognar
ŽPK Spartak, Subotica

Sergej Žeželj
ŽPK Spartak, Subotica

Nebojša Obradović
ŽPK Spartak, Subotica

2016.

Nora Bognar
ŽPK Spartak, Subotica

Sergej Žeželj
ŽPK Spartak, Subotica

Maja Fabri
ŽPK Spartak, Subotica

2017.

Sergej Žeželj
ŽPK Spartak, Subotica

Maksim Purlija
ŽPK Spartak, Subotica

Danijel Čizmadija
ŽPK Spartak, Subotica