Masarikova 25, 21000 Novi Sad, Srbija/Serbia   |   e-mail: planinarivojvodine@gmail.com   |   ph/fax:++381216572063

NAJBOLJI TEKSTOVI U BILTENU PUTNIK

GODINA

IME I PREZIME

MESTO

1998.

Jelena Popržen

Novi Sad

1999.

Mirjana Vašut

Sr. Mitrovica

2000.

Radivoj Kovačević

Subotica

2001.

Svetlana Teofanov

Pančevo

2002.

Ema Muk

Novi Sad

2003.

Borislav Stevanović

Sr. Karlovci

2004.

Aleksandar Damjanović

Novi Sad

2005.

Sanja Štefan

Novi Sad

2006.

Aida Skakić

Novi Sad

2007.

Vladimir Banić

Indjija

2008.

Iso Planić

Subotica

2009.

Njegomir Gajinov

Novi Sad

2010.

Davor Zelenika

Novi Sad

2011.

Milan Radanović

Novi Sad

2012.

Željko Dulić

Bukovac

2013.

Zoran Vukmanov

Subotica

2014.

Jasmina Tekić

Novi Sad

2015.

Jelena Popržen

Kanada

2016.

Vuk Stefan Kukić

Indjija

2017.

Milan Mirković

Ruma

2018.

Svetlana Krdžić

Kraljevo