Masarikova 25, 21000 Novi Sad, Srbija/Serbia   |   e-mail: planinarivojvodine@gmail.com   |   ph/fax:++381216572063

S E N I O R I

GOD.

1. MESTO

2. MESTO

3. MESTO

2001.

Milan Bunčić
PSD GSP, Novi Sad

Bogdan Bobić
PSD Naftas, N. Sad

Boško Surla
PSD Naftas, Podruznica Kikinda

2002.

Robert Horvat
PSD Naftaš, N. Sad

Borivoje Veljković
PSD Poštar, N. Sad

Boško Surla
PSD Naftaš, Podružnica Kikinda

2003.

Dragan Bogdanović
PSD Vršačka kula, Vršac

Duško Matić
PSD Kindja, Kikinda

Nebojša Bošnjak
PSD Kindja, Kikinda

2004.

Dragan Bogdanović
PSD Vršačka kula, Vršacc

Milan Bunčić
PSD GSP, Novi Sad

Dragan Vidić
PSD Železničar, Vršac

2005.

Dragan Bogdanović
PSD Vršačka kula, Vršac

Dušan Tomić
PD Naftaš, N. Sad

Mišo Nikolic
PD Vilina vodica, Bukovac

2006.

Dušan Tomić
PD Naftaš, N. Sad

Duško Matić
PSD Kindja, Kikinda

Dragan Rusovac
ZPSD Zrenjanin, Zrenjanin

2007.

Dušan Tomić
PD Naftaš, N. Sad

Pavle Ferarinov
PSD Železničar, N. Sad

Željko Dulić
PD Vilina vodica, Bukovac

2008.

Dušan Tomić
PD Naftaš, N. Sad

Željko Dulić
PD Vilina vodica, Bukovac

Dragan Rusovac
ZPSD Zrenjanin, Zrenjanin

2009.

Dragan Bogdanovic
PSD Vršačka kula, Vršac

Dušan Tomić
PD Naftas, N. Sad

Željko Dulić
PD Vilina vodica, Bukovac

2010.

Pavle Ferarinov
PSD Železničar, N. Sad

Dušan Tomić
PD Naftaš, N. Sad

Željko Dulić
PD Vilina vodica, Bukovac

2011.

Dragan Bogdanovic
PSD Vršačka kula, Vršac

Željko Dulić
PD Vilina vodica, Bukovac

Ivan Tomik
PAK Celtis, Sombor

2012.

Dragan Rusovac
ZPSD Zrenjanin, Zrenjanin

Slobodan Davidović
ZPSD Zrenjanin, Zrenjanin

Vladimir Vukojević
ZPSD Zrenjanin, Zrenjanin

2013.

Željko Dulić
PD Vilina vodica, Bukovac

Dragan Rusovac
KP Zrenjanin, Zrenjanin

Isidor Mac
ZPK Spartak, Subotica

2014.

Karolj Calbert
ZPK Spartak, Subotica

Jovan Jarić
PD Kindja, Kikinda

Željko Dulić
PD Vilina vodica, Bukovac

2015.

Jovan Jarić
PD Kindja, Kikinda

Karolj Calbert
ZPK Spartak, Subotica

Željko Dulić
PD Vilina vodica, Bukovac

2016.

Karolj Calbert
ZPK Spartak, Subotica

Nikola Bobić
PSK Sirig, Sirig

Jovan Jarić
PD Kindja, Kikinda

2017.

Aleksandar Obradović
PSK Železničar, Vršac

Alfred Abraham
ŽPK Spartak, Subotican

Aleksandar Patrić
PSK Železničar, Vršac

2018.

Alfred Abraham
PSK Spartak, Subotica

Mile Serdar
PD Kindja, Kikinda

Nikola Bobić
PSK Sirig, Sirig