Masarikova 25, 21000 Novi Sad, Srbija/Serbia   |   e-mail: planinarivojvodine@gmail.com   |   ph/fax:++381216572063

ALPINISTIČKI PENJAČKI KARTONI

Ovde možete pogladati predate penjačke kartone po godinama

Da biste ih pogledali,kliknite na željenu godinu