Masarikova 25, 21000 Novi Sad, Srbija/Serbia   |   e-mail: planinarivojvodine@gmail.com   |   ph/fax:++381216572063

P L A K E T A
najveće priznanje saveza

R.B. Ime i prezimeDrustvo Godina dobijanja
1Teodor AndrejevićNovi Sad8.4.2000.
2Kalman Feldvari PD Zanatlija, N. Sad24.3.2001.
3Božidar GrujićPSD Železničar, N. Sad 12.2.2002.
4Katica VukomanovićNovi Sad15.3.2003.
5Cvetko SavinZPSD Zrenjanin, Zrenjanin3.4.2004.
6Seka Nastasić ŽPSD R. Simonović, Sombor12.3.2005.
7Iso Planić ŽPK Spartak, Subotica18.3.2006.
8Lajoš BalintŽPSD Bačka, B. Topola17.3.2007.
9Milivoj NastasićPSD Železničar, N. Sad15.3.2008.
10Valter Gačuf PSD Vršačka kuka, Vršac28.2.2009.
11Aleksandar DamjanovićPSD Železničar, N. Sad13.3.2010.
12Zdravko Djaić PSD Železničar, Indjija12.3.2011.
13Oto Jan PSD Železničar, N. Sad24.3.2012.
14Miodrag Jovović PSD Železničar, N. Sad16.3.2013.
15Emil Polovina ŽPK Spartak, Subotica15.3.2014.
16Milan Breberina SUPSD Poštar, N. Sad14.3.2015.
17Rade Radičević PSK Železničar, Vršac19.3.2016.
18Milivoj Kiždobranski PSD Železničar, N. Sad4.2.2017.
19Borislav Stevanović PSD Stražilovo, S. Karlovci17.3.2018.

image image image image image image image