Masarikova 25, 21000 Novi Sad, Srbija/Serbia   |   e-mail: planinarivojvodine@gmail.com   |   ph/fax:++381216572063

POČASNI ČLANOVI SAVEZA

R.B. Ime i prezimeMesto Datum
proglasenja
1dr Jovan CvijićBeograd1924.
2dr Radivoj Simonović Sombor1924.
3dr Franja Bulić 1927.
4dr Ignjat PavlasNovi Sad1932.
5prof. Vasa StajićNovi Sad1938.
6Radivoj Kovačević Subotica28.8.1999.
7Milivoj NastasićNovi Sad28.2.2009.
8Miodrag JovovićVrbas15.3.2014.