Masarikova 25, 21000 Novi Sad, Srbija/Serbia   |   e-mail: planinarivojvodine@gmail.com   |   ph/fax:++381216572063

K A R A K O R U M

GAŠERBRUM 1 (8068 m)

31.7.2006.Iso PlanićŽPK Spartak, Subotica

BROAD PIK (8047 m)

12.7.2007.Dren MandićŽPK Spartak, Subotica
12.7.2007.Iso PlanićŽPK Spartak, Subotica

GAŠERBRUM 2 (8035 m)

12.7.2006.Iso PlanićŽPK Spartak, Subotica
12.7.2006.Goran FerlanPSD Borkovac, Ruma

image image