Масарикова 25, 21000 Нови Сад, Србија/Serbia   |   мејл: planinarivojvodine@gmail.com   |   тел:++381216572063

© 2000. Poprzen
& 2002.Miki

П A M И Р 

ПИК ЛЕЊИНА /Ibn Sina Peak/ (7134 m)

31.7.1990.Ламброс ХуделудисПД Јеленак, Панчево
10.8.2014.Никола КујунџићЖПК Спартак, Суботица
14.8.2018.Никола БобићПСК Сириг, Сириг

image