Masarikova 25, 21000 Novi Sad, Srbija/Serbia   |   e-mail: planinarivojvodine@gmail.com   |   ph/fax:++381216572063

VRHUNSKI SPORTISTA - ZASLUŽNOG RANGA
ZVANJE DODELJUJE SPORTSKI SAVEZ SRBIJE

R.B.IME I PREZIMEDRUŠTVO/KLUB, GRAD
1Goran Ferlan PSD Borkovac, Ruma
2Andor Luhović ŽPK Spartak Subotica
3Hoselito Bite ŽPK Spartak Subotica
4Iso Planić ŽPK Spartak Subotica
5Branislav Knežević PD Kindja, Kikinda
6Dren Mandić ŽPK Spartak Subotica
7Dejan ApostolovićPSD Železničar, N. Sad

SPORTSKI RANG
VRHUNSKI SPORTISTI
I VRHUNSKI TRENERI

Medjunarodni rang
Nacionalni rang
image image image image image image