Масарикова 25, 21000 Нови Сад, Србија/Serbia   |   мејл: planinarivojvodine@gmail.com   |   тел:++381216572063

© 2000. Poprzen
& 2002.Miki

ВРХУНСКИ СПОРТИСТА - ЗАСЛУЖНОГ РАНГА
ЗВАЊЕ ДОДЕЉУЈЕ СПОРТСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ

Р.Б.ИМЕ И ПРЕЗИМЕДРУШТВО/КЛУБ, ГРАД
1Горан Ферлан ПСД Борковац, Рума
2Андор Луховић ПСК Спартак, Суботива
3Хоселито Бите ПСК Спартак, Суботиваa
4Исо ПланићПСК Спартак, Суботива
5Бранислав Кнежевић ПД Кинђа, Кикинда
6Дрен Мандић ПСК Спартак, Суботива
7Дејан АпостоловоћПСД Железничар, Н. Сад

СПОРТСКИ РАНГ
ВРХУНСКИ СПОРТИСТИ

Међународни ранг
Национални ранг
image image image image image image