Masarikova 25, 21000 Novi Sad, Srbija/Serbia   |   e-mail: planinarivojvodine@gmail.com   |   ph/fax:++381216572063

SEKRETARIJAT UPRAVNOG ODBORA SAVEZA

Ovde možete pogledati zapisnike sa sednica Sekretarijata Upravnog odbora Saveza.

Da biste pogledali, kliknite na željeni link


IZVEŠTAJI
S A V E Z A

GODIŠNJI IZVEŠTAJI SAVEZA